พันธกิจของเราคือ
กำจัดการค้ามนุษย์

แต่เราทำไม่ได้ถ้าไม่มีคุณ

  มาร่วมกับเรา  

 

   
การค้ามนุษย์

 

การค้ามนุษย์คือการล่วงละเมิดเด็ก ผู้หญิง
และผู้ชาย โดยต้องการร่างกายและแรงงานของพวกเขา
มันคือการค้าทาสยุคใหม่

  

.

 

Labour Trafficking Icon

การค้าแรงงาน

การบังคับบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ทำงานโดยการกักขังไว้ และไม่ได้รับหรือได้รับ
ค่าจ้างเพียงน้อยนิด

 

 

 

Sex Trafficking Icon

การบังคับค้าประเวณี

การบังคับ การล่อลวง หรือการขู่เข็ญ
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งขายบริการทางเพศ
 

 
   

  

.

Confirmation Content

ตัวเลขการค้าทาสในปัจจุบัน

 

50 million people icon

๕๐

ผู้คนกว่า ๕๐ ล้านคนตกเป็นทาสในโลกปัจจุบัน

 

R258 trillion rand industry

$๑๕๐

การค้ามนุษย์เป็นอุตสาหกรรมอาชญากรรม
ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ก่อให้เกิดรายได้
มากกว่าปีละ ๑๕๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์

 

64% trafficked victims are children.

๑๓๐

ในปี ค.ศ.๒๐๑๙ มีคนที่ถูกระบุว่ามีแนวโน้มจะ
ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์จากประเทศต่าง ๆ
กว่า ๑๓๐ ประเทศด้วยกัน

 

Confirmation Content

.

Cellphone Image - Hotline

 

 

 

สงสัยว่ามีการค้ามนุษย์
เกิดขึ้น? โทร ๑๓๐๐

แจ้งเหตุ   โทรตอนนี้   เรียนรู้จักสัญญาณบอกเหตุ

 

.

Cellphone Image - Hotline

สงสัยว่ามีการค้ามนุษย์เกิดขึ้นอย่างนั้นหรือ โทร ๑๓๐๐

แจ้งเหตุ

โทรตอนนี้

เรียนรู้จักสัญญาณบอกเหตุ

 

 

Confirmation Content

สัญญาณของการค้าทาส

ให้มองหาร่องรอยเหล่านี้ที่อาจจะบ่งชี้ว่า
บุคคลนั้นอาจจะเป็นผู้เสียหายจากการค้าทาสยุคใหม่

มีคนคอยควบคุม ไปไหนมาไหนด้วย และบุคคลที่คาดว่าจะเป็น
ผู้เสียหายไม่ได้พูดจาโต้ตอบเอง แต่คอยส่งให้คนนั้นพูดแทน

มีรถรับส่งคนเหล่านี้ไปทำงาน หรือไม่พวกเขาก็พักอาศัยในที่ทำงาน

พวกเขาเก็บเงินที่หามาไว้เองไม่ได้ ต้องถูก "ยึดไว้เพื่อความปลอดภัย" ในหลายกรณี บุคคลดังกล่าวเป็นหนี้และกำลังทำงาน
เพื่อใช้หนี้ดังกล่าว 

พวกเขาเพิ่งเดินทางเข้าประเทศมาได้ไม่นาน และพูดภาษาของประเทศ นั้น ๆ ไม่ได้ หรือรู้แค่คำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศหรือเรื่องแรงงานเท่านั้น

พวกเขาตื่นกลัวที่จะคุยกับคนนอกและเจ้าหน้าที่ เพราะถูกผู้ค้ามนุษย์ติดตามและควบคุมใกล้ชิด พวกเขาอาจจะเต็มไปด้วยความกลัว หดหู่ และพินอบพิเทาเกินเหตุ

พวกเขาอาจจะมีร่องรอยของการถูกกระทำทารุณ และอาจจะปรากฎร่องรอยของการขาดอาหาร ขาดน้ำดื่ม อดหลับอดนอน และ/หรือไม่ได้รับการเยียวยารักษา

Confirmation Content

พวกเขาอาจจะมีแผลถลอกปอกเปิก แผลเป็น และร่องรอยอื่น ๆ ซึ่งแสดงถึงการถูกทำร้ายร่างกายและถูกทรมาน บ่อยครั้งที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ถูกทุบตีในบริเวณที่มองไม่เห็น ยกตัวอย่างเช่นบริเวณแผ่นหลังช่วงล่าง

พวกเขาอาจจะถูกผู้ค้ามนุษย์บังคับให้เสพยา หรือใช้สารเสพติด
เพื่อช่วยให้รับมือกับสภาพทาสที่ตนเองเผชิญอยู่

พวกเขาอาจไว้ใจคนยาก เหมือนหวาดระแวงตลอดเวลา ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อาจจะแสดงออกเหมือนไม่ไว้ใจใครเลย กระทั่งกับคนที่เสนอตัวว่าจะช่วยหรือพยายามจะพูดคุยด้วย 

พวกเขาอาจจะมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ แม้ว่าขาดข้าวของอื่น ๆ ที่จำเป็นและเป็นสิ่งพื้นฐานมากกว่า 

พวกเขาอาจจะแสดงออกถึงความรักใคร่ต่อผู้ค้ามนุษย์ เป็นไปได้ที่พวกเขาป่วยด้วยโรคสตอล์กโฮล์ม ซึ่งก็คือการที่ผู้เสียหายถูกลักพาตัว แต่เมื่อเวลาผ่านไป กลับเห็นอกเห็นใจคนที่จับตนเองมา

Confirmation Content

ทางแก้ของเรา

 

วงจรการค้ามนุษย์ทั่วโลกกำลังถูกทำลาย และนี่คือวิธีกำจัด
การค้ามนุษย์ของเรา ครั้งละหนึ่งชีวิต

 

 

    

Confirmation Content

"ไม่มีใครที่ทำได้ทุกสิ่ง ทว่าเราแต่ละคนทำบางสิ่งได้"

– คริสติน เคน ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้สนับสนุนเอ-ทเวนตี้วัน.


"ไม่มีใครที่ทำได้ทุกสิ่ง
ทว่าเราแต่ละคนทำบางสิ่งได้" 

– คริสติน เคน ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้สนับสนุนเอ-ทเวนตี้วัน

 

  

Confirmation Content

งานของเราในประเทศไทย

 

เพราะการค้ามนุษย์มีลักษณะที่แตกต่างกันไปในทุกที่ซึ่งเราทำงาน
เราเองก็เช่นเดียวกัน ศึกษาวิธีแก้ปัญหาของเราที่ได้รับการพิสูจน์แล้วอย่างใกล้ชิด

   

Prensentations Icon

การนำเสนอ


สื่อสารต่อผู้ฟังที่แตกต่างกัน
ว่าด้วยเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์และวิธีที่ทุกคนจะมีส่วนร่วม
แก้ไขปัญหาได้ 


Education Curriculum Icon

หลักสูตรการศึกษา


เนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ซึ่งให้นักเรียนในห้องเรียนได้มีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจ การสังเกต และ
การตอบสนองต่อภัยจาก
การค้ามนุษย์
 
 


Human Trafficking Awareness Program Icon

หลักสูตรเพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่อง
การค้ามนุษย์

บทเรียนสามตอนที่ประกอบ
ด้วยวีดิทัศน์ กิจกรรม และข้อมูลที่นำไปใช้เพื่อให้ความรู้และระดมให้ลงมือปฏิบัติได้

    


Can You See Me? Icon

คุณเห็นฉันไหม


สื่อรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ที่แสดงให้เห็นสถานการณ์การค้ามนุษย์ทั่วไปซึ่งพบเห็นได้ ตลอดจนให้
เครื่องมือเพื่อแจ้งเหตุต้องสงสัย
 
  
 


Hotlines Icon

สายด่วน


บริการที่เป็นความลับตลอด
๒๔ ชั่วโมงในทุกวัน ซึ่งให้ประชาชน ผู้เสียหาย และผู้บังคับใช้กฎหมายได้ใช้เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือแจ้งเหตุที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

 


Victim Identification Operations Icon

ปฏิบัติการเพื่อคัดแยก
ผู้เสียหาย

ความพยายามเชิงรุกเพื่อคัดแยกและช่วยเหลือผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ ซึ่งบ่อยครั้งเป็นความร่วมมือกับผู้บังคับ
ใช้กฎหมายในท้องถิ่น

 
 


Professional Trainings Icon

การฝึกอบรม
บุคลากรวิชาชีพ

การฝึกอบรมบุคลากรในวิชาชีพที่มีโอกาสพบเจอผู้คน ซึ่งมีแนวโน้มจะตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้
พวกเขาระบุสัญญาณเตือนภัยและตอบสนองได้

  


Providing Legal Assistance Icon

ความช่วยเหลือ
ด้านกฎหมาย

การให้ความช่วยเหลือ
ด้านกฎหมาย เป็นตัวแทน และสนับสนุนผู้รอดชีวิตขณะ
ดำเนินการทางกฎหมาย เช่น
การดำเนินคดีต่อผู้ค้ามนุษย์


    


Freedom Center Icon

ศูนย์เสรีภาพ


ศูนย์แรกรับซึ่งให้บริการแบบเช้าไปเย็นกลับ เพื่อเสริมสร้าง
ผู้รอดชีวิตด้วยทักษะและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อการฟื้นฟูเยียวยาสุขภาพร่างกาย การกลับเข้าสู่สังคมอย่างปลอดภัย และการใช้ชีวิตเป็นอิสระด้วยตนเอง

 


Aftercare Services Icon

การดูแลด้าน
อาฟเตอร์แคร์


การดูแลและสนับสนุนโดยคำนึงถึงความบอบช้ำทางจิตใจแบบองค์รวม ต่อผู้รอดชีวิตจาก
การค้ามนุษย์


 
       


Accommodations Icon

ที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยเป็นเอกเทศระยะยาว ซึ่งจะเป็นสถานที่อันปลอดภัยและมั่นคงของผู้รอดชีวิต 
 


A21 Referral Service Icon

การส่งต่อผู้รอดชีวิตของเอ-ทเวนตี้วัน

การย้ายถิ่นฐานและการส่งกลับประเทศต้นทางสำหรับผู้รอดชีวิตจากการค้ามนุษย์ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ รวมถึงการส่งต่อทั่วโลกเพื่อรับความช่วยเหลือด้านอาฟเตอร์แคร์

   

 

 
หลักสูตรของเราออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกัน แต่ทั้งนี้ก็แยกใช้เป็นเอกเทศได้
เพื่อเติมเต็มช่องว่างอันสำคัญในแต่ละประเทศ และชุมชนที่เราทำงานอยู่

Confirmation Content

Confirmation Content

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

 

สิ่งเหล่านี้คือการกระทำในทุก ๆ วัน
ซึ่งยุติการค้ามนุษย์ได้


  

 

 

 

 

 

 

 

 
ศึกษาด้วยตนเอง
 

ลงมือทำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาด้วยตนเอง

ลงมือทำ
 

Confirmation Content


  

 

 

 

 

 

 

 

 
ขับเคลื่อนชุมชน
ของคุณ

ลงมือทำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขับเคลื่อนชุมชนของคุณ

ลงมือทำ


Confirmation Content


  

 

 

 

 

 

 

 

 
ร่วมบริจาคให้แก่ทางแก้ปัญหาระดับโลก

ลงมือทำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ร่วมบริจาคให้แก่ทาง
แก้ปัญหาระดับโลก

ลงมือทำ


Confirmation Content

เตรียมความพร้อมให้ตนเองด้วยข้อเท็จจริงเรื่องการค้ามนุษย์ แล้วถ่ายทอดให้ผู้อื่น

 

Learn Icon


เรียนรู้

ลงทะเบียนในศูนย์การเรียนรู้ เพื่อศึกษาการค้ามนุษย์ รวมถึงวิธีที่คุณจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา 

ลงมือทำ

 

Equip Icon


เตรียมความพร้อม

ค้นหาสื่อรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกระดับโลก
"คุณเห็นฉันไหม?" ของเอ-ทเวนตี้วัน
เตรียมความพร้อมให้ตนเพื่อสังเกตสัญญาณบอกเหตุ และเรียนรู้วิธีรายงานหากคุณสงสัยว่าอาจมี
การค้ามนุษย์เกิดขึ้น

ลงมือทำ

 

Study Icon


ศึกษา

เรียนรู้เรื่องการค้ามนุษย์เวลาไหนก็ได้ ที่ไหนก็ได้ กับหลักสูตรออนไลน์เต็มรูปแบบของเราที่ชื่อ "การค้ามนุษย์ วิกฤติระดับโลก"

ลงมือทำ

Confirmation Content

การต่อสู้การค้ามนุษย์เริ่มที่คุณในชุมชนท้องถิ่น เรียนรู้วิธีระดมพลในชุมชนใกล้เคียง
เพื่อเข้าร่วมพันธกิจเพื่อเสรีภาพ


 

Volunteer Icon


ร่วมเป็นอาสาสมัคร

ร่วมกับแนวหน้าของเราเพื่อต่อสู้กับการค้ามนุษย์

 

ลงมือทำ

 

Share Icon


แชร์

วางเเผนจัดงานสร้างการรับรู้ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อน ๆ และกระตุ้นให้เกิดการลงมือปฏิบัติ
  

ลงมือทำ

 

Empower Icon


เสริมสร้าง

บอกกล่าวท้องถิ่นของคุณด้วยข้อมูลความเป็นจริง
ของการค้ามนุษย์ ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้และ
แหล่งข้อมูลการสร้างการรับรู้ของเอ-ทเวนตี้วัน

ลงมือทำ

 

Confirmation Content

บริจาคและมาร่วมเป็นแนวหน้ากับเรา ในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์
 

 

Give Icon


บริจาค

สนับสนุนงานของเอ-ทเวนตี้วันทั่วโลก เพื่อลดความเปราะบาง ให้การช่วยเหลือเหยื่อ และฟื้นฟูผู้รอดชีวิต

ลงมือทำ

 

Fundraise Icon


ระดมทุน

เชิญชวนเพื่อน ๆ และครอบครัวให้สนับสนุนเสรีภาพโดยเริ่มแคมเปญระดมทุนเพื่อยกระดับการต่อสู้
กับการค้ามนุษย์

ลงมือทำ

 

Shop Icon


ซื้อสินค้า

ซื้อสินค้าที่คุณชื่นชอบเพื่อสนับสนุนเอ-ทเวนตี้วัน
และเริ่มบทสนทนาด้วยสิ่งที่คุณสวมใส่ 

ลงมือทำ

 

Confirmation Content

Confirmation Content
รับรู้ข่าวสาร

 

 

@A21Thailand

.


    

 


 

Confirmation Content

รู้จักเรา

 

 

+ 66 02 136 6174

info.th@A21.org

A21.org/Thailand

@A21Thailand

A21 Offices Map: Thailand highlighted

Confirmation Content