VÅRT UPPDRAG ÄR ATT
AVSKAFFA SLAVERI.

Men vi kan inte göra det utan dig.

   Var med oss  

 

   
MÄNNISKOHANDEL

 

Människohandel är utnyttjandet av barn, kvinnor och män för deras kroppar och arbete. Det är vår tids slaveri.

  

.

 

Labour Trafficking Icon

Människo-exploatering

Att på olika sätt hota, tvinga eller lura en person till arbete med liten eller ingen lön. 

 

 

 

Sex Trafficking Icon

Människohandel för sexuella ändamål

Att på olika sätt hota, tvinga eller lura en person att utföra kommersiella sexuella handlingar.
 
  

  

.

Confirmation Content

SLAVERI I SIFFROR

 

49.6 million people icon

49.6

49.6 miljoner människor utsätts för slaveri i olika former i världen idag.

 

R258 trillion rand industry

1300

Människohandel är den snabbast växande kriminella verksamheten i världen och genererar mer än 1300 miljarder SEK per år.

 

2.8 / 1,000 people in Africa

1 av 4

1 av 4 människohandelsoffer är barn.

 

64% trafficked victims are children.

33 000

33 000 människor i Skandinavien beräknas utnyttjas i slaveri.

 

Confirmation Content

.

Cellphone Image - Hotline

 

 

 

Misstänker du att människohandel äger rum? Ring Polisen på 114 14 alternativt 112

Lär dig kännetecken

 

.

Cellphone Image - Hotline

Misstänker du att människohandel äger rum? Ring Polisen på 114 14 alternativt 112

Lär dig kännetecken

 

 

Confirmation Content

Kännetecken på människohandel

Leta efter ledtrådar som identifierar ett möjligt
offer för dagens slaveri.
KONTROLLERAS AV EN ANNAN PERSON

Personen kan övervakas eller åtföljas av en kontrollerande person och för ofta inte sin egen talan.

AVSAKNAD AV ID-HANDLINGAR

Personen kan sakna pass, ID-kort eller andra juridiska handlingar.

PERSONEN ÄR RÄDD, NEDSTÄMD, UNDERORDNAD

Personen kan agera i rädsla, oro eller undvika ögonkontakt samt kan vara rädd för att kontakta myndigheter.

FALSKT JOBBERBJUDANDE

Personen kan ha blivit lurade genom ett falskt jobberbjudande, där arbetsuppgifterna inte är i enlighet med den utlovade tjänsten.

EN KÄNSLA AV FÅNGENSKAP

Personen kan uttrycka att det är omöjligt att lämna sin jobb- eller boendesituation.

INGEN INKOMST

Personen får ofta inte behålla sin lön utan tvingas lämna över pengarna till en annan person. I många fall kan det vara en fiktiv skuld som personen försöker betala av.

KONTROLLERAD RÖRELSE

Personen transporteras ofta till och från jobbet, alternativt bor och jobbar på samma plats. Personen kan också visa tecken på att minsta förflyttning övervakas.

Confirmation Content

KAN INTE SPRÅKET

Personen kan precis ha kommit till landet och kan inte språket, förutom sex- eller arbetsrelaterade fraser.

DÅLIG HÄLSA

Personen kan ha tecken på fysisk misshandel eller tecken på att de inte fått mat, vatten, sömn eller medicin.

TECKEN PÅ FYSISK MISSHANDEL

Personen kan ha blåmärken, ärr eller andra tecken på tortyr. Offer får sällan slag på ställen som är synliga för andra.

DROGMISSBRUK

Personen kan visa tecken på användning av narkotika. De kan ha blivit tvingade till att ta droger eller själva ha vant sig vid det för att kunna hantera situationen de befinner sig i.

BRIST PÅ FÖRTROENDE

Personen kan vara misstänksamm och ha svårt att lita på andra. En utsatt person kan bete sig som att de inte vågar prata eller vågar ta emot någon hjälp.

I BEROENDESTÄLLNING

Personen kan vara anknuten, visa tillgivenhet eller stå i beroendeställning till sin människohandlare.

SAKNAR PERSONLIGA ÄGODELAR

Personen har ofta inga egna eller få personliga ägodelar.

Confirmation Content

VÅR LÖSNING

 

Cykeln av människohandel håller på att brytas runt om i världen. Vi stoppar slaveri, ett liv i taget.

 

 

    

Confirmation Content

"No one person can do everything but every one of us can do something."

– Christine Caine, A21 medgrundare av A21


"No one person can do

everything but every one
of us can do something."

– Christine Caine, grundare A21

 

  

Confirmation Content

VÅRT ARBETE I SKANDINAVIEN

 

Eftersom människohandel ser olika ut överallt där vi har kontor så skiljer sig även sättet vi arbetar på.

   

Prensentations Icon

FÖREDRAG


Kommunicerar till en bred publik om människohandelns problematik och hur alla kan vara en del av lösningen.
 

 
 


Education Curriculum Icon

UTBILDNINGS-MATERIAL


Utbildningsmaterial som kan användas i skolmiljö. Materialet riktar in sig på att engagera elever att förstå, känna igen och respondera på människohandel.
 


Human Trafficking Awareness Program Icon

Human Trafficking Awareness Program

Tre lektioner som består av filmer, aktiviteter och information som kan användas för att utbilda och mobilisera grupper av människor att agera.
    


Walk For Freedom Icon

WALK FOR FREEDOM


En årlig global informationskampanj och lokal handling med fokus på kampen mot människohandel.

  
   

   
Våra program är designade för att fungera tillsammans men de kan också användas separat för att fylla luckor i de länder och städer vi arbetar i.

Confirmation Content

Confirmation Content

INVOLVERA DIG

 

Detta är enkla handlingar som
kan stoppa människohandel:


  

 

 

 

 

 

 

 

 
GÖR DIG
MEDVETEN

Gör något nu  

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖR DIG MEDVETEN

Gör något nu
 


Confirmation Content


  

 

 

 

 

 

 

 

 
MOBILISERA DIN
OMGIVNING

Gör något nu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MOBILISERA DIN
OMGIVNING

Gör något nu

 

Confirmation Content


  

 

 

 

 

 

 

 

 
BIDRA EKONOMISKT
TILL EN GLOBAL
LÖSNING

Gör något nu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BIDRA EKONOMISKT
TILL EN GLOBAL LÖSNING

Gör något nu

 

Confirmation Content

Utrusta dig med fakta om människohandel för att kunna berätta för andra.

 

Learn Icon


LÄR DIG MER

Anmäl dig till en kurs på A21 Training Center för att lära dig om människohandel och hur du kan vara en del av lösningen.

Gör något nu

 

Equip Icon


UTRUSTA DIG

Ta del av A21s globala kampanj "Can You See Me?" för att utrusta dig själv att kunna identifiera varningstecken och hur du rapporterar misstänkt människohandel.

Gör något nu

 

Volunteer Icon


LÄS PÅ

Lär dig mer om människohandel närsomhelst, varsomhelst genom vår digitala online kurs– Human Trafficking: A Global Crisis.
   
  Gör något nu

 

Confirmation Content

Kampen mot människohandel startar med dig där du befinner dig. Lär dig hur du kan mobilisera din omgivning att bli delaktig i uppdraget för frihet.


 

Volunteer Icon


BLI VOLONTÄR

Var med på frontlinjen i kampen mot människohandel på ett av A21s kontor runt om i världen för att lära dig mer om hur du kan bekämpa människohandel på en global nivå.

Gör något nu

 

Share Icon


DELA

Planera ett event för att skapa medvetenhet och inspirera dina vänner till att göra skillnad.
  

Gör något nu

 

Empower Icon


FÖRMEDLA VIDARE

Informera din omgivning om människohandelns verklighet genom A21s utbildningsmaterial och resurser.

Gör något nu

 

Confirmation Content

Ge för att vara med oss på frontlinjen i kampen mot människohandel.
 

 

Give Icon


GE EN GÅVA

Stötta A21s arbete runt om i världen för att reducera sårbarhet, rädda offer och återupprätta överlevare.

Gör något nu

 

Fundraise Icon


STARTA EN INSAMLING

Bjud in dina vänner och familj till att vara med i kampen mot människohandel genom att starta en insamlingskampanj.

Gör något nu

 

Shop Icon


WEBBUTIK

Köp ett plagg för att stötta A21 samtidigt som det du har på dig startar konversationer.
 

Gör något nu

 

Confirmation Content

Confirmation Content
HÅLL KONTAKTEN.

 

 

@A21Sweden

.

Confirmation Content

KONTAKTA VÅRT SKANDINAVISKA KONTOR.

 

 

info.no@A21.org

A21.org/Sweden

A21 Offices Map: South Africa highlighted

Confirmation Content