VÅRT OPPDRAG ER Å
AVSKAFFE SLAVERIET.

Men det kan vi ikke gjøre uten deg.

 Bli med oss. 

 

   

October 19, 2024 Walk for Freedom

October 19, 2024 Walk for Freedom

10 Year Walk for Freedom

10 Year Walk for Freedom

Confirmation Content

Walk For Freedom er en dag som handler om å spre bevissthet om at menneskehandel fremdeles eksisterer, men at vi sammen kan endre dette. I over ti år har mennesker som deg engasjert seg lokalt og med det bidratt til endring på verdensbasis.

Siden 2014 har vi sett mennesker stå sammen, byer bevisstgjort, sårbarhet redusert og frihet spredt. Sammen har vi...

Søk om å bli arrangør og bring Walk For Freedom til ditt nærmiljø.

Confirmation Content

MENNESKEHANDEL

 

Menneskehandel er misbruk av barn, kvinner og menn for deres kropp og arbeidskraft. Det er moderne slaveri.

  

.

 

Labour Trafficking Icon

Tvangsarbeid

En person tvinges til å arbeide i fangenskap for liten eller ingen lønn.

 

 

 

Sex Trafficking Icon

Sexslaveri

Gjennom tvang, trusler og bedrageri utnyttes en person til å utføre seksuelle tjenester.

 

  

.

Confirmation Content

SLAVERI I TALL

 

49.6 million people icon

49,6

Det er anslått at det for øyeblikket er 49,6 millioner mennesker som lever i slaveri. 1

 

R258 trillion rand industry

Kr 2500

Menneskehandel genererer i overkant av 2500 milliarder kroner årlig.2

 

2.8 / 1,000 people in Africa

1 av 4

Både menn, kvinner og barn er ofre for moderne slaveri: 54% kvinner og jenter, 46% menn og gutter, 1 av 4 ofre er barn.3

 

64% trafficked victims are children.

33 000

Omtrent 33 000 mennesker i Skandinavia utnyttes i moderne slaveri.4

 

Confirmation Content

.

Cellphone Image - Hotline

 

 

 

Mistenker du at menneskehandel skjer?Ring 22 33 11 60 (ROSA Nasjonal hjelpetelefon mot menneskehandel)

Rapporter   Ring nå   Lær deg tegnene

 

.

Cellphone Image - Hotline

Mistenker du at menneskehandel skjer?Ring 22 33 11 60 (ROSA Nasjonal hjelpetelefon mot menneskehandel)

Rapporter

Ring nå

Lær deg tegnene

 

 

Confirmation Content

TEGN PÅ SLAVERI

SE ETTER TEGN SOM KAN BIDRA TIL Å IDENTIFISERE ET MULIG OFFER FOR SLAVERI

De blir fulgt av en kontrollerende person, og snakker ikke for seg selv, men lar andre svare for seg. 

De blir transportert til og fra jobb, eller bor og jobber på samme sted.  

De får ikke beholde lønnen sin, fordi den blir tilbakeholdt for å "oppbevares trygt". I mange tilfeller arbeider personen for å tilbakebetale gjeld.    

De har ankommet landet nylig og snakker ikke språket, evt. er de få ordene de kan sex- eller jobbrelaterte. 

De er redde for å snakke med utenforstående og myndigheter, fordi de blir overvåket og kontrollert av bakmennene sine. De kan være redde, deprimerte og i overkant adlydende.

De kan vise tegn til å ha blitt misbrukt, og det kan se ut til at personen blir nektet mat, vann, søvn og/eller medisinsk hjelp.  

Confirmation Content

De kan ha blåmerker, arr og andre tegn på fysisk misbruk og tortur. Ofre for menneksehandel blir ofte slått på områder som ikke påvirker utseende deres, som for eksempel på korsryggen.

De kan bli tvunget til å bruke narkotika av bakmennene sine, eller vender seg til rusmisbruk for å kunne takle situasjonen sin.

De kan vise mistro og mistenksomhet. Det kan virke som et offer for menneskehandel ikke stoler på noen som tilbyr dem hjelp eller forsøker å snakke med dem.

De kan ha en mobiltelefon, selv om de mangler andre grunnleggende eiendeler. 

De kan vise kjærtegn til bakmennene. Det er mulig at de har utviklet Stockholmsyndromet, hvor kidnappende ofre over tid blir sympatiske ovenfor de som utnytter og holder dem fanget.

Confirmation Content

VÅR LØSNING

 

Over hele verden blir syklusen av menneskehandel brutt. Dette er hvordan vi avskaffer slaveri, ett liv om gangen.

 

    

Confirmation Content

"Ingen av oss kan gjøre alt, men hver og en av oss kan gjøre noe."

– Christine Caine, A21 Advocate & Co-Founder


"Ingen av oss kan gjøre
alt, men hver og en av
oss kan gjøre noe.
"

– Christine Caine, A21 Advocate & Co-Founder

 

  

Confirmation Content

VÅRT ARBEID I SKANDINAVIA

 

Ettersom menneksehandel ser ulikt ut i ulike deler av verden, så jobber også vi på ulike måter på ulike steder. Ta en nærmere titt på våre utprøvde løsninger:

   
    
   
Prensentations Icon

FOREDRAG


Kommunisere menneskehandelsproblemat-ikken til ulike publikum og hvordan alle kan være en del av løsningen.
      
        

    
    
Education Curriculum Icon

OPPLÆRINGSMATE-RIALE


Målrettet innhold som engasjerer elever i klasserommet til å forstå, kjenne igjen og respondere på trusselen av menneskehandel.
   
           

    
     
Walk For Freedom Icon

WALK FOR FREEDOMEn årlig global informasjonskampanje med fokus på bevisstgjøring og lokal handling i kampen mot menneskehandel.
   
            

 
Våre program er designet for å fungere sammen, men kan også fungere alene, og på den måten kan de fylle kritiske gap i landene og lokalsamfunnene vi arbeider i.

Confirmation Content

Confirmation Content

BLI INVOLVERT

 

Her er noen daglige grep som kan stoppe menneskehandel:


  

 

 

 

 

 

 

 

 
FÅ MER
KUNNSKAP

Ta grep  

 

 

 

 

 

 

 

 

FÅ MER KUNNSKAP

Ta grep
 

Confirmation Content


  

 

 

 

 

 

 

 

 
MOBILISER DITT LOKALSAMFUNN

Ta grep  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MOBILISER DITT
LOKALSAMFUNN

Ta grep


Confirmation Content


  

 

 

 

 

 

 

 

 
STØTT EN
GLOBAL LØSNING

Ta grep  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STØTT EN GLOBAL
LØSNING

Ta grep


Confirmation Content

Utrust deg med fakta om menneskehandel og fortell andre.

 

Learn Icon


LÆR MER

Meld deg på et kurs på A21 Training Center for å lære om menneskehandel og hvordan du kan være en del av løsningen.

Ta grep

 

Equip Icon


UTRUST

Utforsk A21 sin globale bevisstgjøringskampanje, Can You See Me?, for å utruste deg selv til å identifisere faretegn og lære om hvordan du kan rapportere om du mistenker menneskehandel.

Ta grep

 

Study Icon


STUDER

Lær mer om menneskehandel når og hvor som helst gjennom vårt online kurs - Human Trafficking: A Global Crisis. 

Ta grep

 

Confirmation Content

Kampen mot slaveri begynner med deg i ditt lokalsamfunn. Lær om hvordan du kan oppfordre lokalsamfunnet ditt til å bli med i kampen for frihet.


 

Volunteer Icon


BLI FRIVILLIG

Bli med i frontlinjen for å bekjempe menneskehandel i et av A21 sine kontor rundt om i verden, for å lære mer om hvordan vi kan bekjempe menneskehandel på et globalt nivå.

Ta grep

 

Share Icon


DEL

Planlegg et bevisstgjøringsarrangement for å inspirere dine venner og mobilisere dem til å ta grep.
  

Ta grep

 

Empower Icon


STYRK DE RUNDT DEG

Informer lokalmiljøet ditt med informasjon om realitetene om menneskehandel gjennom A21 sine opplæringsprogram og bevisstgjøringsressurser.

Ta grep

 

Confirmation Content

Gi og bli med oss i frontlinjen i kampen mot slaveri.
 

 

Give Icon


GI

Støtt A21 sitt globale arbeid for å redusere sårbarhet, støtte ofre og gjenopprette overlevende.

Ta grep

 

Fundraise Icon


START EN INNSAMLING

Inviter dine venner og familie til å støtte frihet ved å starte en innsamlingskampanje for å fortsette kampen mot slaveri.

Ta grep

 

Shop Icon


NETTBUTIKK

Kjøp klær og merch for å støtte A21, og sett i gang samtaler med de rundt deg om hva du går med.

Ta grep

 

Confirmation Content

Confirmation Content
HOLD KONTAKTEN.

 

 

@A21Norway

.

Confirmation Content

KOM I KONTAKT.


  

info.no@A21.org

A21.org/Norway

@A21Norway

A21 Offices Map: Norway highlighted

Confirmation Content

Citations

1 Walk Free, International Labour Organization (ILO), and International Organization for Migration (IOM). (2022). Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage. pp. 2. Retrieved from cdn.walkfree.org ▸ 

2 International Labor Office (ILO). (2014). Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour. pp. 13. Retrieved from ilo.org ▸ 

3 Walk Free, International Labour Organization (ILO), and International Organization for Migration (IOM). (2022). Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage. pp. 17. Retrieved from cdn.walkfree.org ▸ 

4 Walk Free, International Labour Organization (ILO), and IOM UN Migration. (2022). Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage. pp. 2, 19. Retrieved from cdn.walkfree.org ▸ 

Confirmation Content