Avskaff
slaveriet
overalt,
for alltid.

 

 

 

Global Freedom SummitBli med oss på et en-dags arrangement for å utruste, lære, inspirere og mobilisere DEG til å spille din rolle i å avskaffe moderne slaveri på de stedene du kaller hjem og rundt om i verden.

Confirmation Content

ARRANGERING GJORT ENKELT


HVEM SOM HELST KAN ARRANGERE


Enkeltmennesker, bedrifter, kirker, samfunnsgrupper, ungdomsgjenger, skoler.

MAN KAN ARRANGERE HVOR SOM HELST


Det kan være en liten samling i et hjem eller stor samling på et offentlig sted.

ARRANGØRENS ANSVAR


Invitere mennesker til å bli med deg lørdag den 17. oktober 2020..

Arrangere en samling eller et event for å se på den globale sendingen online.

Ta grep sammen ved å bruke A21 sine ressurser og verktøy.

HVA ARRANGØREN VIL MOTTA FRA A21


Arrangørguide

Promoteringsmateriale

Link til den globale sendingen

Støtte fra teamet i A21

 

Søk nå

 

Confirmation Content

 

Registrer deg nå


Lørdag den 17. oktober vil vi:

 

 1. KOMME SAMMEN 

for en times lang global sending som vil lære, utruste og inspirere deg til å spille din rolle for å bekjempe menneskehandel.

 

 2. TA GREP 

sammen med tusenvis av andre verden over og kjemp for frihet gjennom praktiske og enkle steg i din by og ditt nærmiljø.

 

En dag.

Titusenvis av abolisjonister.

Millioner av mennesker vil bli nådd.

Et globalt arrangement for å samle og utruste mennesker overalt for det som forener oss alle: frihet for alle mennesker.

Bli med oss 17. oktober.

 

Register Now

 

 

Confirmation Content

Hold deg oppdatert.
Skriv deg opp på vårt nyhetsbrev og sjekk ut spennende kunngjøringer nedenfor for å holde deg oppdatert på A21 sitt arbeid verden over.

Confirmation Content

Menneskehandel er slaveri.

 
Det er ulovlig handel og utnyttelse av mennesker. Det er rekruttering, kontrollering, og misbruk av menneskers kropp og arbeidskraft. Gjennom tvang, vold, trusler og forledelse, blir folk overalt solgt og kjøpt mot sin vilje. Dette skjer nå, i dag, i det 21. århundret.

Ord som "slaveri" og "menneskehandel" kan virke fjerne, men dette er realiteten: Slaveri er vold. Det er fysisk, psykisk og seksuelt misbruk. Det er tvungen prostitusjon. Det er umenneskelige arbeidsforhold.

Å avskaffe slaveriet er mer oppnåelig enn noen gang. Det er derfor er vi her. Vi mobiliserer folk verden over og kjemper sammen for frihet.

    

Confirmation Content

 

 

   

 

 

KUN 1% AV OFRENE

                            BLIR REDDET

Confirmation Content

 

 

   

 

Menneskehandel er den raskest voksende kriminelle virksomheten i verden og generere nærmerer 1300 milliarder norske kroner hvert år.

 

 

 

 

 

 

 

Confirmation Content

Confirmation Content

Confirmation Content

 

Ulike former for menneskehandel

 
SEXSLAVERI


Gjennom tvang, trusler og bedrageri utnyttes en person til å utføre seksuelle tjenester.TVANGSARBEID


En person tvinges til å arbeide i fangenskap med lav eller ingen lønn.GJELSSLAVE


En person tvinges til å jobbe for lav lønn for å betale tilbake en gjeld som er umulig å tilbakebetale.SLAVE I HJEMMET


En person tvinges til å jobbe og bo på samme sted mot lav eller ingen lønn.BARNESOLDATER


Barn tvinges til å delta i væpnede styrker.

 

   

Confirmation Content

Confirmation Content


Hvordan ofre blir rekrutterT


*Basert på totale data og antall overlevende som A21 har hjulpet.

Confirmation Content

 

 
Bakmenn bruker ulike metoder for å rekruttere ofre:

Når vi vet hvordan de blir rekruttert, har vi makt til å stoppe det før det skjer.


Kjente måter våre overlevende ble rekruttert:

 

1. Falske jobbtilbud 44.51%
2. Solgt av familie 11.13%
3. Loverboy 9.54%
4. Andre metoder 4.6%
5. Bortføring 4.4%
6. Rekruttert av en venn 4.3%
7. Ulovlig innvandring 2.4%
8. Ukjente metoder 21.4%

 

Confirmation Content

 

Tegn på slaveri

Se etter tegn som kan bidra til å identifisere et mulig offer for slaveri

 

• De blir fulgt av en kontrollerende person, og snakker ikke for seg selv, men lar andre svare for seg.  

• De blir transportert til og fra jobb, eller bor og jobber på samme sted.  

• De får ikke beholde lønnen sin, fordi den blir tilbakeholdt for å "oppbevares trygt". I mange tilfeller arbeider personen for å tilbakebetale gjeld.   

• De har ankommet landet nylig og snakker ikke språket, evt. er de få ordene de kan sex- eller jobbrelaterte.  

•  De er redde for å snakke med utenforstående og myndigheter, fordi de blir overvåket og kontrollert av bakmennene sine. De kan være redde, deprimerte og i overkant adlydende.

  

• De kan vise tegn til å ha blitt misbrukt, og det kan se ut til at personen blir nektet mat, vann, søvn og/eller medisinsk hjelp.  

Confirmation Content

 

• De kan ha blåmerker, arr og andre tegn på fysisk misbruk og tortur. Ofre for menneksehandel blir ofte slått på områder som ikke påvirker utseende deres, som for eksempel på korsryggen.

 

•  De kan bli tvunget til å bruke narkotika av bakmennene sine, eller vender seg til rusmisbruk for å kunne takle sitasjonen sin.

 

• De kan vise mistro og mistenksomhet. Det kan virke som et offer for menneskehandel ikke stoler på noen som tilbyr dem hjelp eller forsøker å snakke med dem.  

 

• De kan ha en mobiltelefon, selv om de mangler andre grunnleggende eiendeler.   

 

•  De kan vise kjærtegn til bakmennene. Det er mulig at de har utviklet Stockholmsyndromet, hvor kidnappende ofre over tid blir sympatiske ovenfor de som utnytter og holder dem fanget.

 

 

Confirmation Content

Hvis du ser noe, si noe.

Confirmation Content

 

RING NÅ

 

Confirmation Content

Confirmation Content

 

 

Vårt oppdrag er å stoppe slaveriet.


Vi er en ideell organisasjon motivert av et radikalt håp om at mennesker som lever i slaveri overalt vil bli reddet ut og får leve et liv i frihet. Vi er frihetsforskjemperne i det 21. århundret. Vi jobber sammen med deg for å sette slavene fri og stoppe etterspørselen.

Menneskehandel ødelegger liv, men frihet skal få det siste ordet.

 

 

Vår visjon.

Vi tror på en verden hvor slaveri ikke eksisterer. De siste 10 årene har vi brettet opp ermene og kjempet med alt vi har. Hvorfor? Fordi da blir plutselig et nummer til et navn, en tragedie til en seier, og intensjon til handling.

Frihet. Det er vårt mål for hvert eneste menneske i verden.

 

Vårt oppdrag.


Avskaffe slaveriet overalt, for alltid.

 

 

 

 

 

Confirmation Content

Confirmation Content

Hvor vi arbeider.


Vi jobber aktivt i 17 ulike land verden over.    

Hvert av våre kontor er unike i måten de å jobbe på, fra å redusere sårbarhet blant flyktninger til å beskytte og gi omsorg til våre overlevende. A21 alltid på jobb et sted rundt om i verden.

SJEKK UT KONTORENE VÅRE

A21 Country Locations: Costa Mesa, California. Charlotte, Dallas, North Carolina, Washington D.C., Madrid, Spain. London, UK. Oslo, Norway. Copenhagen, Denmark. Amsterdam, The Netherlands. Sofia, Bulgaira. Kiev, Ukraine. Thessaloniki, Greece. Cape Town, South Africa. Bangkok, Thailand. Pattaya, Thailand. Siem Reap Cambodia, Poipet Cambodia, Sydney, Australia.

Confirmation Content

Confirmation Content

Confirmation Content


Vår løsning.


Slaveri er den raskest voksende kriminelle virksomheten i verden. Det er en skjult realitet som river samfunn og økonomiske strukturer i stykker i alle nasjoner verden over.    

Derfor eksistrer vi - frihetsforkjempere i det 21. århundret som er fast bestemt på å forandre denne realiteten.

Vår operative strategi, og hjerteslaget i organisasjonen vår, er å nå, redde ut og rehabilitere mennesker.

 

   

Nå sårbare mennesker og stoppe etterspørselen   

Vi forebygger slaveri før det skjer ved å skape engasjement gjennom ulike arrangement, foredrag og undervisningsmateriell.   

 

Redde ut ofre og straffeforfølge bakmenn.

Vi jobber tett sammen med lokale myndigheter for å igangsette raid, indentifisere ofre gjennom våre hjelpetelefoner, bistå i straffeforfølgelse av bakmenn, representere overlevende i rettssaker og samarbeide med myndigheter og andre frivillige organisasjoner for å utslette slaveri på alle nivåer.   

 

Rehabilitere overlevende og utruste dem til å leve selvstendige liv.    

Vi jobber ansikt til ansikt med hver person i vår omsorg, og gir dem tilgang til bolig, medisinsk behandling, terapi, utdannelse, arbeid og trygg hjemreise basert på deres individuelle behov.

 

   

Confirmation Content

Confirmation Content

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Confirmation Content


   

OsLo, NORWAy   


I Norge fokuserer A21 først og fremst på forbyggende arbeid og fundraising. A21 Norge har en strategisk beliggenhet for å bidra til å øke bevissthet og dermed redusere etterspørsel som hindrer menneskehandel, samt skaffe økonomiske midler til å bidra til å eliminere roten av problemet i opprinnelsesland rundt om i verden. Vi ønsker å skaffe midler til A21 sitt operative arbeid i land som Bulgaria, Thailand og Ukraina for å stoppe menneskehandel i land hvor problemet er enda mer utbredt og ressursene mindre.
Norge er både et destinasjonsland og et transittland for menneskehandel. Flesteparten av ofrene kommer fra Øst-Europa og Nigeria.

 

Forebyggende og bevisstgjørende arbeid.


I Norge ønsker vi å bevisstgjøre den neste generasjonen om menneskehandel, samt inspirere dem til å gjøre en forskjell. Derfor holder vi jevnlig presentasjoner på skoler og studiesteder. Vårt undervisningsmateriell utfordrer ikke bare elevene faglig, men oppfordrer dem til å handle på det de har lært. I tillegg tilbyr vi presentasjoner for ulike arrangement, grupper i samfunnet og kirker over hele landet. Gjennom våre presentasjoner øker vi bevissthet som bidrar til holdingsendringer, dermed reduserers etterspørselen etter varer og tjenester gjort tilgjengelig av ofre for mennskehandel.

 


Forandre verden gjennom fundraising.


I Norge har vi potensiale til å ikke bare påvirke vår nasjon, men å utvide vår innflytelse rundt om i verden. Vi engasjerer grupper og enkeltmennekser til å øke bevissthet, gjøre fundraising og gi økonomisk støtte for å bidra til å stoppe menneskehandel rundt om i hele verden. Klikk her for å starte din egen fundraisingkampanje i dag.

 


A21 SAFE Project.


A21 SAFE Project gir fleksibel og skreddersydd støtte til barn og voksne som frivillig ønsker trygg hjemreise. SAFE støtter de overlevende på reisen hjem, fra avgang til ankomst. Vårt mål er å hjelpe de overlevende fra en krisetilværelse, til stabilisering og selvstendighet. A21 SAFE PROJECT hjelper den enkelte i henhold til deres behov, for å gi dem best mulig støtte og redusere risikoen for at de blir offer for menneskehandel på nytt.

 

 

A-Teams.


Gjennom et A-team kan du engasjere deg i din by. Rundt omkring i Norge finnes det A-teams som jobber med å øke bevissthet og samle inn midler til A21 sitt arbeid internasjonalt. Ønsker du å starte et A-team i din by eller å være med i et eksisterende team, klikk her.

 

 

Walk For Freedom.


Walk For Freedom er vår årlige internasjonale informasjonskampanje, hvor vi ønsker å bevisstgjøre om at slaveriet fortsatt eksisterer. Det er en markering med ønske om å sette hver eneste slave i verden i frihet. Arrangementet er ikke en protest, men en stille markering hvor mennesker går på rad. Dette gjøres på vegne av millioner av menn, kvinner og barn som er fanget i slaveri i dag. Walk For Freedom arrangeres i Oktober i forbindelse med den europeiske anti-slaveridagen.
 

WALK FOR FREEDOM
 

Confirmation Content

Confirmation Content

 

GI ET ENKELTBELØP

Confirmation Content

Confirmation Content

Confirmation Content

Gi en gave

Confirmation Content

Confirmation Content

Confirmation Content

Confirmation Content

Så, vil du forandre verden?

Vi også. Det er derfor vi har kommet med noen fantastiske måter du kan bli involvert.
Klikk nederfor for å komme i gang.

Confirmation Content

Confirmation Content

Confirmation Content

Confirmation Content

Confirmation Content

 
 
Adresse Postboks 6801, 0130 Oslo

TELEFON +47 4000 2554

E-POST INFO.NO@A21.ORG

NETTSIDE A21.ORG/NO

 

Confirmation Content