Norge

Global Freedom Summit Arrangørsøknad

Ja
Nei
Ja
Nei

Detaljer om arrangementet

Merk. Ved å fylle ut dette registreringsskjemaet godtar du:
1. Registreringen din som en Global Freedom Summit Private Event Host for ditt foreslåtte arrangement vil bli vurdert av A21 Campaign, Inc. ("A21") og kan godtas eller ikke helt etter A21s ufrie skjønn.
2. A21 trenger ikke å oppgi grunner for ikke å godta noen registrering.
3. Du må oppgi nøyaktig og eventuelt fullstendig informasjon der du blir bedt om det i registreringen, og du kan bli bedt om å gi ytterligere informasjon.
4. Du er over 18 år, og du er i stand til og villig til å dekke eventuelle utgifter og forpliktelser som kan være forbundet med å arrangere ditt Global Freedom Summit-arrangement.
5. Som betingelse for din registrering som en frivillig Global Freedom Summit Private Event Host, samtykker du i å være underlagt og bundet av Global Freedom Summit Private Event Host Agreement
og andre vilkår og betingelser som gjelder fra tid til annen for din rolle som frivillig.
6. A21 verdsetter personvernet ditt, så din informasjonen blir ikke delt med noen uten din spesifikke tillatelse. A21 opprettholder åpenhet, ansvarlighet og valg angående innsamling av din personlige informasjon.
All informasjon du oppgir vil bli beholdt og behandlet i samsvar med A21 sine regler for personvern.

Bekreftelse

Jeg forstår at dette er en innledende registreringsprosess og ikke en forpliktelse fra A21 til å akseptere meg som arrangør eller støtte mitt arrangement.
Jeg bekrefter at jeg har gitt nøyaktig informasjon i dette registreringsskjemaet.
Jeg forstår også at som betingelse for å opptre som en Global Freedom Summit Private Event Host,
har jeg akseptert (og kan bli pålagt å signere eller på annen måte bekrefte aksept av) Global Freedom Summit Private Event Host Agreement og andre vilkår og betingelser som gjelder fra tid til annen for min rolle.
Ved å signere eller sende inn denne søknaden i papirkopi eller ved annen elektronisk prosess levert av A21,
erkjenner jeg herved at jeg har lest, forstått og godtar ovennevnte bekreftelseserklæring og arrangøravtalen som er lenket til nedenfor.
*Bekreftelse
*Bekreftelse

Confirmation Content

Tusen takk!

 

You are confirmed to host an event for the

Global Freedom Summit.

 

Here is everything you need:

1. Download Your Global Freedom Summit Host Kit here.

2. Click Here For The Broadcast Link.

Tip: The broadcast is available now and can be viewed at any time on October 17. If the broadcast has already started when you click the link, simply scroll down and click the “On Demand - Summit Broadcast” where you can decide when to start it for your event.

3. Download Your Abolitionist Guide & Action Kit.

The Abolitionist Guide is both your guide to the Global Freedom Summit Broadcast and a resource that will equip us to keep fighting for freedom long after the event. Feel free to download and share it with the people attending your event.

Your Action Kit has the necessary instructions, resources, templates, and links to take effective action in your community after the broadcast. As a host you can choose what actions to take on October 17th. Whether it’s just one or all three, review the resources in this action kit to decide how you’ll out work the “Take Action” portion of the Global Freedom Summit.

4. Stay In The Loop.

Invite those attending your event to subscribe to A21’s newsletter for exciting updates, breaking news, and victories in the fight for freedom around the world: A21.org/Newsletter

Thank you for your support and passion to make a difference, we couldn't do this without you!

 

If you have any further questions or concerns, please contact us at info@a21.org.