Slavernij
wereldwijd
afschaffen,
voorgoed.

 

 

   

Blijf op de hoogte.
Geef je op voor onze nieuwsbrief & blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen die wereldwijd bij A21 plaatsvinden.

Confirmation Content

 

Mensenhandel is slavernij.

   

Het is de illegale handel van mensen. Het betreft het werven, onderdrukken en misbruiken van mensen voor hun lichaam en arbeid. Door middel van geweld, fraude en dwang worden mensen overal tegen hun wil in gekocht en verkocht - zelfs nu in de 21e eeuw.

Termen als 'slavernij' en 'mensenhandel' kunnen nog steeds onduidelijk zijn. Dit is wat het inhoudt: slavernij is geweld. Het is fysiek, verbaal en seksueel misbruik. Het is gedwongen prostitutie. Het zijn barbaarse werkomstandigheden.


Slavernij is nu meer dan ooit te stoppen, dit is waarom we bestaan. Met elkaar zetten we ons hier wereldwijd voor in.

 

Confirmation Content

   

  

 

 

SLECHTS 1% VAN DE

           SLACHTOFFERS WORDT GERED

Confirmation Content

 

 

   

 

Mensenhandel is de snelst groeiende vorm van misdaad ter wereld, het genereert meer dan 125 miljard euro per jaar.

 

 

 

 

 

Confirmation Content

Confirmation Content

Confirmation Content

 

Vormen van mensenhandel
seksuele uitbuiting


iemand door middel van geweld, misleiding of dwang seksuele handelingen laten verrichten voor geld.Dwangarbeid


iemand dwingen om in gevangenschap te werken voor weinig tot geen loon.Schuldarbeid


iemand dwingen te werken voor een schamel loon om een onmogelijke schuld af te betalen.Huishoudelijke slavernij


iemand dwingen te leven en werken in de huishouding voor weinig tot geen loon.Kindsoldaten


een kind dwingen mee te vechten in een krijgsmacht.

 

   

Confirmation Content

Confirmation Content

Zo worden mensen verhandeld

 


   

Confirmation Content

 

 
Handelaren gebruiken verschillende methoden om slachtoffers te werven.

Wanneer we weten hoe ze worden verhandeld, kunnen we meer doen om het te voorkomen.

Manieren waarop onze overlevenden werden verhandeld:


1. Misleidende vacature 44.51%
2. Verkocht door familie 11.13%
3. Loverboy  9.54%
4. Overig 5.92%
5. Ontvoering 5.64%
6. Verhandeld door een vriend 4.19%
7. Illegale immigratie 2.17%

Confirmation Content

 

Zo herken je slavernij

Herken de signalen die een mogelijk slachtoffer van moderne slavernij identificeren

 

•  Ze worden vergezeld door een dominant persoon en spreken niet voor zichzelf, maar laten dat over aan een ander.

•  Ze worden naar of van hun werk vervoerd, of leven en werken op één plek.

•  Ze mogen hun loon niet houden: het wordt "ingehouden om veiligheidsredenen." In veel gevallen werkt de persoon in kwestie om een schuld af te betalen.  

•  Ze zijn net gearriveerd in het land en spreken de taal niet, of kennen alleen seks- of werkgerelateerde woorden.

•  Ze zijn bang om met buitenstaanders en politie te praten, omdat hun handelaren ze nauwlettend in de gaten houden. Ze zijn mogelijk angstig, depressief en overdreven onderdanig.

•  Wellicht zijn er signalen van misbruik. Je merkt misschien dat iemand eten, water, slaap en/of medische verzorging wordt onthouden.

Confirmation Content

 

•  Het kan zijn dat ze blauwe plekken, littekens of andere signalen van fysiek geweld vertonen. Slachtoffers van mensenhandel worden vaak geslagen op plekken die hun uiterlijk niet beschadigen - bijvoorbeeld de onderrug.

•  Ze kunnen door hun handelaren gedwongen worden tot drugsgebruik, of ze grijpen zelf naar verdovende middelen om om te kunnen gaan met hun gevangenschap.

• Ze zijn wellicht wantrouwig en achterdochtig. Een slachtoffer van mensenhandel gedraagt zich mogelijk alsof hij/zij iedereen wantrouwt die hulp aanbiedt of een gesprek probeert aan te knopen.

•  Het kan zijn dat ze een mobiele telefoon hebben, ondanks een gebrek aan andere basisbehoeften.

 

•  Wellicht hebben ze sympathie voor hun uitbuiter. Dan kan er sprake zijn van het Stockholm Syndroom, waarbij ontvoerde slachtoffers na verloop van tijd sympathie krijgen voor hun ontvoerders.

 

 

Confirmation Content

Als je iets vermoedt, meld het.

Confirmation Content

 

BEL NU

 

Confirmation Content

Confirmation Content

 

 

Het is onze missie om slavernij af te schaffen.


We zijn een non-profit organisatie met de radicale hoop dat mensen overal ter wereld gered worden uit gevangenschap en volledig zullen herstellen. Wij zijn de abolitionisten van de 21e eeuw. Wij werken samen met jou om slaven te bevrijden en de vraag te doorbreken.

Mensenhandel verwoest levens, maar vrijheid zal het laatste woord hebben.

 

 

Onze visie.

Wij geloven in een wereld zonder slavernij. De afgelopen 10 jaar stroopten we onze mouwen op en gingen we over tot actie. Waarom? Omdat in één ogenblik een nummer kan veranderen in een naam, een tragedie in een overwinning en een overtuiging in een daad.

Vrijheid. Dat is ons doel voor ieder mens op aarde.

 

Onze missie.


Het afschaffen van slavernij. Overal, voorgoed.

 

 

 

 

 

Confirmation Content

Confirmation Content

Waar we werken.


We zijn wereldwijd actief in 14 verschillende landen.

Elk kantoor is uniek in haar activiteiten. Van het voorlichten van kwetsbare mensen in vluchtelingenkampen tot het beschermen van en zorgen voor overlevenden. Ons team is altijd wel ergens ter wereld aan het werk.

ONZE KANTOREN

 

 

   

Confirmation Content

Confirmation Content

Confirmation Content

Onze oplossing.

   

Wereldwijd is slavernij de snelstgroeiende tak van georganiseerde misdaad. Het komt daadwerkelijk voor, recht onder onze neus en tast de economische en maatschappelijke structuur van elk land aan.

Maar daarom zijn wij er - abolitionisten van de 21e eeuw - vastberaden om verandering te brengen.

 

De strategie en het verlangen van onze organisatie is; Bereiken, Redden en Herstellen van levens.

 

Bereik de kwetsbaren en doorbreek de vraag.

We voorkomen slavernij door mensen te betrekken via evenementen, voorlichting te geven aan studenten en het organiseren van seminars.

 
Red slachtoffers en vervolg handelaren.

Wij werken nauw samen met de plaatselijke politie. Om invallen te ondersteunen, slachtoffers te identificeren door middel van onze hulplijnen, te assisteren bij de vervolging van handelaren, overlevenden in rechtzaken te vertegenwoordigen en samen te werken met overheden en andere NGO's om slavernij op elk niveau uit te roeien.

 

Herstel overlevenden en leer ze om zelfstandig te zijn.

In onze persoonlijke benadering kijken we naar de individuele behoeften van de persoon en voorzien we in huisvesting, medische behandeling, counseling, onderwijs, werk en repatriëring.

 

Confirmation Content

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Confirmation Content


   

AmSTERDaM, NedERLAnD   


Ons werk in Nederland richt zich voornamelijk op twee dingen: fondsenwerving en preventie & voorlichting. We willen fondsen werven voor de kantoren in de landen van oorsprong, zoals Bulgarije, Griekenland en Oekraïne omdat we geloven dat dit zal bijdragen aan het afschaffen van slavernij.
Uiteindelijk zal Nederland als bron-, doorgangs- en bestemmingsland voor de slachtoffers van mensenhandel ook resultaat zien van onze inspanningen om fondsen te werven voor de A21 kantoren in deze landen. Sterke kantoren in de bronlanden stellen hen in staat om meer op preventie en bewustwording te sturen en dit zal tot minder slachtoffers van slavernij in Nederland leiden.

 

Evenementen.


Elk jaar organiseert A21 wereldwijd de Walk For Freedom. Dit vindt plaats rond 18 oktober, de Europese Dag tegen Mensenhandel. Elk jaar zien we steeds meer steden in Nederland meedoen met deze internationale beweging door een Walk te organiseren. Tijdens de Walk For Freedom zullen duizenden mensen over de hele wereld bewustwording vergroten over moderne slavernij en fondsen werven om ons werk te steunen. Als je interesse hebt om mee te doen aan een Walk bij jou in de buurt, klik dan hier.


19 oktober 2019
WALK FOR FREEDOM
 Preventie + Bewustwording.


We willen mensenhandel zowel dichtbij als ver weg voorkomen door bewustwording te vergroten.We focussen op het bereiken van kwetsbare mensen, geven voorlichting aan hen en de juiste hulpmiddelen om hen ervoor te behoeden dat ze het slachtoffer worden van slavernij.

 

 

Fondsenwervingsactie.


Wij kunnen een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de slavernij door fondsen te werven. Onze fondsenwervers maken wereldwijd het verschil door iedere euro die zij inzamelen en ze vergroten tegelijkertijd bewustwording omtrent mensenhandel bij hun familie en vrienden. We willen je aanmoedigen om fondsen te werven en daarom hebben we 21 manieren bedacht om jou te inspireren fondsen te werven voor vrijheid. Sluit je vandaag nog bij ons en de vele anderen aan die wereldwijd donaties inzamelen.
 

KliK HiER
 
 

Confirmation Content

Confirmation Content

GEVEN

 

Confirmation Content

Confirmation Content

Confirmation Content

manieren om te geven

Klik op één van de de onderstaande buttons om te doneren.

Confirmation Content

Confirmation Content

Confirmation Content

AUTOMATISCHE MACHTIGING

Telefoonnummer
IBAN / Bankrekeningnummer
Naam Rekeninghouder
MONTHLY
Bedrag
ONE TIME GIFT
Bedrag
Datum
Plaats
Hierbij geeft u Stichting A21 Nederland toestemming om een eenmalige of doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en geeft u toestemming aan uw bank om een bedragvan uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting A21 Nederland. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze terug laten boeken. Neem hiervoor binnen 56 kalenderdagen na afschrijving contact op met uw bank (vraag uw bank naar de voorwaarden).

Confirmation Content


Dank je wel voor je donatie!

 

Bank  Triodos   IBAN  NL16 TRIO 0391 1028 77   BIC  TRIONL2U   Naam  Stichting A21
A21 IS DOOR DE BELASTINGDIENST
AANGEMERKT ALS ALGEMEEN NUT BEOGENDE
INSTELLING (ANBI).
DONATEURS KUNNEN GIFTEN VAN DE INKOMSTEN–
OF VENNOOTSCHAPSBELASTING AFTREKKEN.
   

Confirmation Content

Dus jij wilt de wereld veranderen?Wij ook. Daarom hebben we verschillende manieren bedacht waarop jij dit samen met ons kan doen.
Klik hieronder om te kijken hoe je betrokken kan raken.
 

Confirmation Content

Confirmation Content

Confirmation Content

Confirmation Content

Confirmation Content

 
 
Address Postbus 15188
1001 MD Amsterdam
EMAIL
 INFO.NL@A21.ORG
WEB A21.ORG/NL

Confirmation Content