Ελλάδα

Παγκόσμια Δράση για την Ελευθερία - Αίτηση Διοργανωτή

Ναι
Όχι
Ναι
Όχι

Πληροφορίες για την Εκδήλωση

Σημείωση. Συμπληρώντας αυτή τη φόρμα εγγραφής, συμφωνείτε με τα παρακάτω:
1. Η εγγραφή σας ως Διοργανωτής της Ιδωτικής Εκδήλωσης για την Παγκόσμια Δράση για την Ελευθερία (εφεξής θα ονομάζεται "Διοργανωτής"), θα εξεταστεί από την A21 Campaign, Inc. (“A21”). Η αποδοχή ή μη του αιτήματος έγκειται αποκλειστικά στη διακριτική
2. Η Α21 δεν υποχρεούται να αιτιολογήσει την απόρριψη του αιτήματος της εγγραφής.
3. Απαιτείται να δώσετε ακριβή και, όπου χρειάζεται, πλήρη πληροφόρηση, όπως αυτή ζητείται κατά τη διαδικασία της εγγραφή σας. Ακόμη, μπορεί να σας ζητηθεί να δώσετε περισσότερες πληροφορίες.
4. Είστε άνω των 18 ετών και επιθυμείτε να στηρίξετε οικονομικά τα έξοδα και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη διοργάνωση της εκδήλωσης για την Παγκόσμια Δράση για την Ελευθερία.
5. Σαν προϋπόθεση της εγγραφής σας ως εθελοντής Διοργανωτής, συμφωνείτε να υπόκεισθε και να εναρμονίζεστε με τη Συμφωνία του Διοργανωτή
και με τους υπόλοιπους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν στο χρονικό διάστημα που θα δραστηριοποιηθείτε με βάση αυτό το ρόλο.
6. Η Α21 προστατεύει το απόρρητο και, έτσι, οι πληροφορίες σας δεν θα κοινοποιηθούν σε κανένα χωρίς τη δική σας άδεια. Η A21 υποστηρίζει τη διαφάνεια, την αρχή της λογοδοσίας και το δικαίωμα επιλογής της συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων.
Όλες οι πληροφορίες που δίνετε θα αποθηκευτούν και θα λάβουν επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της A21.

Επιβεβαίωση

Κατανοώ ότι η παρούσα φόρμα συνιστά μια αρχική διαδικασία εγγραφής και όχι δέσμευση της A21 να με αποδεχτεί ως Διοργανωτή ή να υποστηρίξει την εκδήλωσή μου.
Βεβαιώνω ότι έχω δώσει ακριβείς πληροφορίες σε αυτήν τη φόρμα εγγραφής.
Κατανοώ, επίσης, ότι, προϋπόθεση για να ενεργήσω ως Διοργανωτής, είναι πως
αποδέχομαι (και ενδέχεται να απαιτείται να υπογράψω ή να επιβεβαιώσω με άλλο τρόπο την αποδοχή) τη Συμφωνία του Διοργανωτή και των υπόλοιπων όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν στο χρονικό διάστημα που θα δραστηριοποιηθώ με βάση αυτό το ρόλο μου.
Με την υπογραφή ή την υποβολή αυτής της αίτησης σε έντυπη μορφή ή με οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική διαδικασία που παρέχεται από την A21,
αναγνωρίζω ότι έχω διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχομαι την παραπάνω Δήλωση Βεβαίωσης και τη Συμφωνία του Διοργανωτή που αναφέρεται παρακάτω.
*Επιβεβαίωση

Confirmation Content

Σας ευχαριστούμε!

 

You are confirmed to host an event for the

Global Freedom Summit.

 

Here is everything you need:

1. Download Your Global Freedom Summit Host Kit here.

2. Click Here For The Broadcast Link.

Tip: The broadcast is available now and can be viewed at any time on October 17. If the broadcast has already started when you click the link, simply scroll down and click the “On Demand - Summit Broadcast” where you can decide when to start it for your event.

3. Download Your Abolitionist Guide & Action Kit.

The Abolitionist Guide is both your guide to the Global Freedom Summit Broadcast and a resource that will equip us to keep fighting for freedom long after the event. Feel free to download and share it with the people attending your event.

Your Action Kit has the necessary instructions, resources, templates, and links to take effective action in your community after the broadcast. As a host you can choose what actions to take on October 17th. Whether it’s just one or all three, review the resources in this action kit to decide how you’ll out work the “Take Action” portion of the Global Freedom Summit.

4. Stay In The Loop.

Invite those attending your event to subscribe to A21’s newsletter for exciting updates, breaking news, and victories in the fight for freedom around the world: A21.org/Newsletter

Thank you for your support and passion to make a difference, we couldn't do this without you!

 

If you have any further questions or concerns, please contact us at info@a21.org.