បេសកកម្មរបស់យើងគឺ
លុបបំបាត់ទាសភាព

ប៉ុន្តែយើងមិនអាចធ្វើវាបានដោយគ្មានការចូលរួមពីលោកអ្នកនោះទេ

សូមចូលរួមជាមួយពួកយើង

 

   

October 19, 2024 Walk for Freedom

October 19, 2024 Walk for Freedom

10 Year Walk for Freedom

10 Year Walk for Freedom

Confirmation Content

ដើរដើម្បីបញ្ឈប់អំពើជួញដូរមនុស្សជាយុទ្ធនាការមួយដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ឲ្យសាធារណៈជនដឹងថាអំពើជួញដូរមនុស្សនៅបន្តកើតឡើង ប៉ុន្តែ រួមគ្នា យើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបាន ។ ក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ អ្នកគាំទ្រ ដូចជារូបអ្នក បានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនៅតាមមូលដ្ឋាន ដែលជម្រុញឲ្យមានផលជះវិជ្ជមានជាសកល ។

ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៤ យើងបានឃើញ មនុស្សជាច្រើនពួតដៃគ្នា ទីក្រុងក្រោកឡើង ភាពងាយរងគ្រោះកាត់បន្ថយ ហើយសេរីភាពរីកដុះដុសដាលឡើង ។ រួមគ្នា យើងអាច....

អ្នកអាចដាក់ពាក្យដឹកនាំ យុទ្ធនាការនេះបាន

Confirmation Content

អំពើជួញដូរមនុស្ស

 

អំពើជួញដូរមនុស្សគឺជាការរំលោភទៅលើរាងកាយ និងកម្លាំងពលកម្មរបស់ កុមារ ស្រ្តី និងបុរស។ វាគឺជាទាសភាពសម័យទំនើប។

  

.

 

Labour Trafficking Icon


ការជួញដូរកម្លាំងពលកម្ម

គឺជាការបង្ខំឱ្យនរណាម្នាក់ធ្វើការនៅកន្លែងដែលបិទសិទ្ធិសេរីភាពដោយផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួល តិចតួច ឬមិនផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលទាល់តែសោះ។
   
 

 

 

Sex Trafficking Icon


ការជួញដូរផ្លូវភេទ

គឺជាការបង្ខំ ការបោកបញ្ឆោត ឬការបង្ខំឱ្យនរណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តអំពើពេស្យាចារ
ក្នុងឧស្សាហកម្មផ្លូវភេទ។

   

  

.

Confirmation Content

តួលេខនៃទាសភាព

 

49.6 million people icon

៤៩.៦

តាមការប៉ាន់ស្មាន មនុស្សប្រមាណ ៤៩.៦ លាននាក់រស់ក្នុងទាសភាព នាពេលបច្ចុប្បន្ន ។ 1

 

R258 trillion rand industry

២៣៦ ដុល្លាអាមេរិក

អំពើជួញដូរមនុស្សកេងប្រវ័ញ្ចទឹកប្រាក់ប្រមាណ ២៣៦ ពាន់លានដុល្លាអាមេរិក ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។ 2

 

2.8 / 1,000 people in Africa

២៤,៩

គេបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានមនុស្សប្រមាណ២៤,៩លាននាក់នៅតំបន់អាសុីប៉ាសុីហ្វិកកំពុងរស់នៅក្នុងទាសភាពសម័យទំនើប។ ចំនួននេះស្មើនឹង ៦២% នៃចំនួនទាសករសរុបដែលគេប៉ាន់ប្រមាណនៅលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ 3

 

64% trafficked victims are children.

២៥

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៩ មានជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្សជាច្រើនមកពីបណ្តា ២៥ រាជធានី និងខេត្តនៃប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ។4

 

Confirmation Content

.

Cellphone Image - Hotline

 

 

 

តើលោកអ្នកកំពុងជួបប្រទះករណីដែលសង្ស័យថាជាអំពើជួញដូរមនុស្សមែនទេ?សូមរាយការណ៍មកកាន់លេខទូរស័ព្ទរាយការណ៍ទាន់ហេតុការណ៍របស់ប៉ូលីស
ប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សតាមរយៈ
០១២ ៨៥២ ២៤១

ឈ្វេងយល់សញ្ញាសម្គាល់នៃអំពើជួញដូរមនុស្ស

 

.

Cellphone Image - Hotline

តើលោកអ្នកកំពុងជួបប្រទះករណីដែលសង្ស័យថាជាអំពើជួញដូរមនុស្សមែនទេ?សូមរាយការណ៍មកកាន់លេខទូរស័ព្ទរាយការណ៍ទាន់ហេតុការណ៍របស់ប៉ូលីសប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សតាមរយៈ
០១២ ៨៥២ ២៤១

ឈ្វេងយល់សញ្ញាសម្គាល់នៃអំពើជួញដូរមនុស្ស

 

 

Confirmation Content

សញ្ញាសម្គាល់មួយចំនួននៃអំពើជួញដូរមនុស្ស

សូមកត់សម្គាល់ពីតម្រុយខ្លះៗដែលយើងអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណ
ជនរងគ្រោះនៃអំពើទាសភាពសម័យទំនើប

ត្រូវបានអ្នកដទៃគ្រប់គ្រងទាំងស្រុង

ពួកគេត្រូវបានអមដំណើរដោយអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលើពួកគេ ហើយពួកគេមិនអាចនិយាយក្នុងនាមខ្លួនគេបានឡើយ ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានអ្នកដទៃនិយាយជំនួស។

ត្រូវបានគេគ្រប់គ្រងលើការបន្លាស់ទី

ពួកគេត្រូវបានគេដឹកជញ្ជូនពីកន្លែងរស់នៅទៅ និងមកន្លែងធ្វើការ ឬពួកគេរស់នៅ និងធ្វើការនៅកន្លែងតែមួយ។ ពួកគេបង្ហាញថាការបន្លាស់ទីរបស់ពួកគេត្រូវបានអ្នកដទៃគ្រប់គ្រងទាំងស្រុង។

ចំណូលមិនគ្រប់គ្រាន់

ពួកគេមិនអាចគ្រប់គ្រង ឬរក្សាប្រាក់ចំណូលដោយខ្លួនឯង។ វាត្រូវបាន“ គេដកហូតពីការរក្សាដោយសុវត្ថិភាព” ។ ក្នុងករណីជាច្រើនបុគ្គលទាំងនោះជំពាក់បំណុលគេ ហើយត្រូវធ្វើការដើម្បីសងបំណុល។

ជាជនរបទេសពួកគេមិនចេះភាសានៃប្រទេសដែលពួកគេស្នាក់នៅ

ពួកគេទើបតែមកដល់ប្រទេសដទៃថ្មីៗ ហើយមិនចេះនិយាយភាសានៃប្រទេសនោះ ឬពួកគេចេះតែភាសាណាដែលទាំងទងទៅនឹងផ្លូវភេទ ឬការងារតែប៉ុណ្ណោះ។

មានអាការៈភ័យខ្លាច បាក់ទឹកចិត្ត និងឥរិយាបទចុះចូលហួសហេតុ

ពួកគេមានការភ័យខ្លាចក្នុងការនិយាយជាមួយអ្នកខាងក្រៅ និងជាមួយអាជ្ញាធរ ចាប់តាំងពីពួកគេត្រូវបានឃ្លាំមើល និងត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតដោយអ្នកជួញដូររបស់ពួកគេ។ ពួកគេអាចមានការភ័យខ្លាច ថប់បារម្ភ ធ្លាក់ទឹកចិត្ត និងមានការចុះចូលហួសហេតុ ហើយពួកអាចភ័យខ្លាចក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងដោយប្រើក្រសែភ្នែក។

ស្ថានភាពសុខភាពមិនល្អ និងខ្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរ

ពួកគេអាចមានស្លាកស្នាមនៃការរំលោភបំពាន ឬសញ្ញានៃការបដិសេធក្នុងការផ្តល់នូវ អាហារ ទឹក គេងមិនគ្រប់គ្រាន់ ឬមិនមានការថែរទាំសុខភាព។

កង្វះនូវឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណជាផ្លូវការ

ពួកគេមិនអាចរក្សាទុកនូវលិខិតឆ្លងដែន ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ឬឯកសារស្របច្បាប់នានាដោយខ្លួនឯង។

Confirmation Content

សញ្ញានៃការរំលោភបំពានផ្នែករាងកាយ

ពួកគេអាចមានស្នាមជាំ មានស្លាកស្នាម និងសញ្ញាផ្សេងទៀតនៃការរំលោភបំពានលើរាងកាយ និងរងទារុណកម្ម។ ជារឿយៗជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្សត្រូវបានគេវាយដំនៅត្រង់កន្លែងដែលមិនធ្វើឱ្យខូចរូបរាងរបស់ពួកគេ ដូចជាចាប់ពីផ្នែកខាងក្រោមខ្នងចុះក្រោមជាដើម។

ការរំលោភបំពានដោយសារធាតុញៀន

ពួកគេអាចបង្ហាញសញ្ញានៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ឬការញៀនថ្នាំជាដើម។ ពួកគេអាចត្រូវបានបង្ខំឱ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដោយអ្នកជួញដូររបស់ពួកគេ ឬពួកគេងាកទៅរកការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាសភាពរបស់ពួកគេ។

កង្វះការទុកចិត្ត ឬបាត់បង់ទំនុកចិត្ត

ពួកគេអាចមិនទុកចិត្តអ្នកណាទាំងអស់ និងសង្ស័យច្រើន។ ជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្សអាចធ្វើដូចជាពួកគេមិនទុកចិត្តមនុស្សណាម្នាក់ដែលផ្តល់ជំនួយ ឬប៉ុនប៉ងនិយាយជាមួយពួកគេ។

កង្វះនូវរបស់របរប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

ពួកគេមានរបស់របរប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនតិចតួច ឬមិនមានទាល់តែសោះ

សញ្ញានៃការពឹងផ្អែក

ពួកគេអាចបង្ហាញពីការស្រឡាញ់ ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នា ឬការពឹងផ្អែកទៅលើអ្នករំលោភបំពានរបស់ពួកគេទាំងស្រុង។

ត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតផ្តល់ការងារក្លែងក្លាយ

ការងារពិតប្រាកដរបស់ពួកគេខុសពីការងារដែលពួកគេយល់ព្រមទទួលដូចដែលបានផ្សព្វផ្សាយ

ពួកគេមានអារម្មណ៍ថាធ្លាក់ទៅក្នុងអន្ទាក់

ពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមិនអាចចាកចេញពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេបានឡើយ

Confirmation Content

ដំណោះស្រាយរបស់យើង

 

នៅទូទាំងពិភពលោកវដ្តនៃការជួញដូរមនុស្សកំពុងឈានដល់ដំណាក់កាលបំបែក។ហើយការផ្តោតលើការជួយជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗជារបៀបដែលយើងអាចបញ្ចប់ទាសភាព។

 

 

    

Confirmation Content

"គ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងបាននោះទេ ប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្នាអាចធ្វើអ្វីមួយបាន។"

- ដោយលោកស្រី គ្រីស្ទីន ខេន អ្នកតស៊ូមតិ និងជាសហស្ថាបនិកអង្គការមូលនិធិអ២១


"គ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើរឿងគ្រប់យ៉ាងបានទេ ប៉ុន្តែយើងម្នាក់ៗសុទ្ធតែអាចធ្វើអ្វីមួយបាន"

លោកស្រី គ្រីស្ទីន ខេន អ្នកតស៊ូមតិនិងជាសហស្ថាបនិកអង្គការមូលនិធិអេ២១

 

  

Confirmation Content

របស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

 

ស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្សពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយអាចមានលក្ខណៈខុសពីគ្នា ។ ដូច្នេះ យុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការអនុវត្តបេសកកម្មរបស់យើងក៏មានភាពខុសគ្នាពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយដែរ ។ ខាងក្រោមនេះគឺជា ដំណោះស្រាយរបស់យើង៖

   

Prensentations Icon


ការធ្វើបទបង្ហាញ


យើងធ្វើការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយមនុស្សទូទៅដើម្បីចែករំលែកអំពីបញ្ហានៃការជួញដូរ មនុស្ស និងពីរបៀបដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចក្លាយជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយ។   


PPP Curriculum Icon


កម្មវិធីបង្ការទប់ស្កាត់


កម្មវិធីរចនាឡើងដោយផ្តោតលើកុមារ មានភាពលេងកំសាន្ត ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាព និងលើកកម្ពស់សម្លេងកុមារ ដើម្បីការពារកុមារនិងបុគ្គលដទៃពីអំពើជួញដូរមនុស្ស ។    


Walk For Freedom Icon


ដើរដើម្បីសេរីភាព


ថ្ងៃនៃការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសាកល និងការធ្វើសកម្មភាពក្នុងតំបន់ប្រចាំឆ្នាំ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្ស
    


Child Advocacy Icon


មជ្ឈមណ្ឌលតស៊ូមតិសម្រាប់កុមារ

គឺជាកន្លែងដែលផ្តល់នូវបរិយាកាសដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារដែលត្រូវបានដកចេញពីការកេងប្រវ័ញ្ច តាមរយៈការផ្តល់ឱ្យកុមារនូវសេវាថែទាំដែលចាំបាច់នានា និងកាប្រើវិធីសាស្រ្តផ្តោតលើកុមាររងគ្រោះជាចម្បងដើម្បីប្រមូលសក្ខីកម្មរបស់កុមារ សម្រាប់គាំទ្រដល់ដំណើរការនៃនីតិវិធីនៅក្នុងតុលាការក្នុងគោលបំណងដើម្បីចៀស វាងនូវការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តបន្ថែមទៀតដល់កុមារ។
 
   


Victim Identification Operations Icon


ប្រតិបត្តិការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្សស

យើងធ្វើការសហការយ៉ាងសកម្មក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ដើម្បីធ្វើការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះ និងជួយដល់ជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្ស

   
   


Professional Trainings Icon


វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

យើងធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលដល់បុគ្គលម្នាក់ៗនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈការងាររបស់ពួកគេដែលភាគច្រើនពួកទំនងជាជួបជនដែលត្រូវបានសង្ស័យថាជាជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរ ដើម្បីជួយឱ្យពួកគេចេះ កំណត់សញ្ញាណជនរងគ្រោះ ព្រមទាំងចេះសម្គាល់មើលពីសញ្ញានៃអំពើជួញដូរមុស្ស និងចេះឆ្លើយតប។
  


   


Aftercare Services Icon


សេវាថែទាំបន្ទាប់


យើងផ្តល់សេវាគាំទ្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជូនដល់ជនដែលបានរួចជីវិតពី
អំពើជួញដូរមនុស្ស។


 
    


Accommodations Icon


ការផ្តល់កន្លែងស្នាក់នៅ


យើងផ្តល់ជម្រកស្នាក់នៅរយៈពេលវែងដែលប្រកបដោយ ឯករាជ្យ សុវត្ថិភាព និងស្ថេរភាពដល់ជនដែលបានរួចជីវិតពីអំពើជួញដូរមនុស្ស។


    


A21 Referral Service Icon


សេវាបញ្ជូនជនរងគ្រោះ

 
បន្ថែមលើការបញ្ជូនសេវាថែទាំនៅទូទាំងពិភពលោក យើងក៏ផ្តល់នូវសេវាបញ្ជូន និងមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិដល់ជនដែលបានរួចជីវិតពីអំពើជួញដូរមនុស្សផងដែរ។

      

 

យុទ្ធសាស្រ្តរបស់អេ២១ត្រូវបានរចនាឡើងឲ្យមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា ប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្រ្តនីមួយៗក៏អាចអនុវត្តបានដោយឯករាជ្យផងដែរ អាស្រ័យតាមតម្រូវការប្រទេស និងសហគមន៍នីមួយៗដែលយើងកំពុងមានវត្តមាន ។

 

Confirmation Content

Confirmation Content

សូមចូលរួមជាមួយយើង

នេះគឺជាសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃដែលអាចបញ្ចប់ទាសភាពបាន


  

 

 

 

 

 

 

 

 

ស្វ័យសិក្សា

  

ឈ្វេងយល់បន្ថែម  


  

 

 

 

 

 

  


ស្វ័យសិក្សា

ឈ្វេងយល់បន្ថែម
 

Confirmation Content


  

 

 

 

 

 

 

 

 

គៀរគរសហគមន៍ចូលរួម
 

ឈ្វេងយល់បន្ថែម  


  

 

 

 

 

 

 

  

គៀរគរសហគមន៍ចូលរួម

ឈ្វេងយល់បន្ថែម


Confirmation Content


  

 

 

 

 

 

 

 

 

ទ្រទ្រង់ថវិកាដំណោះស្រាយសកល

ឈ្វេងយល់បន្ថែម  


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទ្រទ្រង់ថវិកាដំណោះស្រាយសកល

ឈ្វេងយល់បន្ថែម


Confirmation Content

សិក្សាស្វែងយល់ព័ត៌មានស្តីពីអំពើជួញដូរមនុស្ស រួចចែករំលែកដល់អ្នកដទៃ 

 

Learn Icon

   
ការសិក្សា

សិក្សាស្តីពីអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអ្វីដែលអ្នកអាចរួមចំណែកបានតាមរយៈ កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយជាសកលរបស់យើង ។


សូមធ្វើសកម្មភាព

 

 

 

Equip Icon


បំពាក់បំប៉ន

សិក្សាស៊ីជម្រៅទៅលើយុទ្ធនាលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសកលរបស់មូលនិធិអេ២១ ដូចជា យុទ្ធនាការ តើអ្នកអាចឃើញខ្ញុំដែរឬទេ? ដើម្បីបំពាក់ខ្លួនអ្នកជាមួយចំណេះជំនាញកំណត់អត្តសញ្ញាណករណីជួញដូរមនុស្យនិងចេះរាយការណ៍ពេលជួបករណីសង្ស័យ ។

សូមធ្វើសកម្មភាព

 

 

Study Icon


ការសិក្សា

​សិក្សាស្វែងយល់អំពីការជួញដូរមនុស្ស​​​ គ្រប់ពេលវេលា​ និង​ គ្រប់ទីកន្លែង ។​ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលក្រោមប្រធានបទ​ អំពើជួញដូរមនុស្ស​​ ជាវិបត្តិសកល​ ​ត្រូវបានផ្តល់ជូនទាំងស្រុង តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ​​ ។​
 

សូមធ្វើសកម្មភាព

 

 

Confirmation Content

ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទាសភាពត្រូវចាប់ផ្តើមពីខ្លួនអ្នកនៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋានរបស់អ្នក។ សូមរៀនពីរបៀបដែលអ្នកអាចធ្វើការប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងសហគមន៍នៅជុំវិញអ្នកដើម្បីចូលរួមក្នុងបេសកកម្មដើម្បី សេរីភាពពីការជួញដូរ។


 

Host Icon


ស្ម័គ្រចិត្ត

ចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សដោយផ្ទាល់ជាមួយការិយាល័យណាមួយក្នុងចំណោមការិយាល័យអង្គការ មូលនិធិអេ២១ទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីវិធានការណ៍ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរ មនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោក។

សូមធ្វើសកម្មភាព


   
   

 

 

 

Share Icon


ចែករំលែក

រៀបចំផែនការនៃព្រឹត្តិការណ៍លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈដើម្បីជម្រុញមិត្តភក្តិរបស់អ្នក និងប្រមូលផ្តុំពួកគេឱ្យ ចូលរួមធ្វើសកម្មភាព។

   

សូមធ្វើសកម្មភាព


 
    

 

 

 

Empower Icon


ការផ្តល់អំណាច

ជូនដំណឹងដល់សហគមន៍របស់អ្នកនូវព័ត៌មានអំពីការពិតនៃអំពើជួញដូរមនុស្សតាមរយៈកម្មវិធីអប់រំ និងធនធានដើម្បី លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់អង្គការមូលនិធិអេ២១

 

សូមធ្វើសកម្មភាព


   
   

 

 

 

Confirmation Content

ចូលរួមនិងបរិច្ចាគដោយផ្ទាល់ដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងទាសភាព
 

 

Give Icon


បរិច្ចាគ

គាំទ្រដល់ការងាររបស់អង្គការមូលនិធិអ២១នៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះ ព្រមទាំងដើម្បីជួយដល់ ជនរងគ្រោះ និងស្តារជនដែលបានរួចជីវិតដោយអំពើជួញដូរមនុស្សឡើងវិញ។

សូមធ្វើសកម្មភាព


   

 

 

 

Fundraise Icon


រៃអង្គាសប្រាក់

អញ្ជើញមិត្តភក្តិ និងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកឱ្យចូលរួមគាំទ្រសេរីភាពដោយចាប់ផ្តើមធ្វើយុទ្ធនាការរៃអង្គាសថវិកាដើម្បីបង្កើន ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទាសភាព។

សូមធ្វើសកម្មភាព   

 

 

 

Shop Icon


ជាវទំនិញ

សូមចូលរួមទិញដើម្បីគាំទ្រដល់អង្គការមូលនិធិអេ២១ ហើយចាប់ផ្តើមការសន្ទនាជាមួយសម្លៀកបំពាក់ដែលអ្នកពាក់។
 

សូមធ្វើសកម្មភាព 

 

 

 

Confirmation Content

Confirmation Content
សូមរក្សាការទំនាក់ទំនង.

 

 

@A21Cambodia

.


    

 


 

Confirmation Content

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង

 

 

០៦៦ ៦៣ ២១០ ៧៧១

info.cm@A21.org

A21.org/CM

@A21Cambodia

A21 Offices Map: Cambodia highlighted

Confirmation Content

ការដកស្រង់

1 Walk Free, International Labour Organization (ILO), and International Organization for Migration (IOM). (2022). Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage. pp. 2. Retrieved from cdn.walkfree.org ▸ 

2 International Labor Office (ILO). (2014). Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour. pp. 13. Retrieved from ilo.org ▸ 

3 Walk Free, International Labour Organization (ILO), and IOM UN Migration. (2022). Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage. pp. 2, 19. Retrieved from walkfree.org ▸ 

4 2023 Trafficking in Persons Report: Thailand. Retrieved from state.gov ▸ 

Confirmation Content