България

Заявление за домакин на Значението на свободата

Да
Не
Да
Не

Подробности за събитието

Забележка. Попълвайки този формуляр за регистрация, вие приемате:
1. Вашата регистрация като домакин на Значението на свободата ще бъде прегледана от Фондация A21 и може да бъде приета или не изцяло в рамките на преценката на A21.
2. A21 не трябва да излага причините, поради които не приема дадена регистрация.
4. Вие сте на възраст над 18 години. в състояние сте и желаете да подсигурите финансово всички разходи и задължения, които могат да бъдат свързани с домакинството на Значението на свободата
5. Като условие за регистрацията ви като домакин на Значението на свободата, вие се съгласявате да бъдете обвързани със Споразумението за домакин на Значението на свободата.
6. A21 цени вашите лични данни, така че вашата информация няма да бъде споделена с никого без вашето разрешение. A21 поддържа прозрачност и отчетност по отношение на събирането на вашата лична информация.
Информацията, която предоставяте, ще бъде запазена и обработена в съответствие с Декларацията за поверителност на A21.

Потвърждение

Разбирам, че това е първоначален процес на регистрация, а не ангажимент на A21 да ме приеме за домакин или да подкрепи моето събитие.
Потвърждавам, че съм предоставил вярна информация в тази регистрационна форма.
Разбирам, че като условие да бъда домакин на Значението на свободата,
приемам Споразумението за домакин на Значението на свободата.
Като подпиша или изпратя това заявление на хартиен носител или чрез друг електронен процес, предоставен от A21,
потвърждавам, че прочетох, разбирам и се съгласявам с горепосоченото изявление за потвърждение и прикаченото по-долу споразумение за домакини.
*Потвърждение

Confirmation Content

Благодарим Ви!

 

You are confirmed to host an event for the

Global Freedom Summit.

 

Here is everything you need:

1. Download Your Global Freedom Summit Host Kit here.

2. Click Here For The Broadcast Link.

Tip: The broadcast is available now and can be viewed at any time on October 17. If the broadcast has already started when you click the link, simply scroll down and click the “On Demand - Summit Broadcast” where you can decide when to start it for your event.

3. Download Your Abolitionist Guide & Action Kit.

The Abolitionist Guide is both your guide to the Global Freedom Summit Broadcast and a resource that will equip us to keep fighting for freedom long after the event. Feel free to download and share it with the people attending your event.

Your Action Kit has the necessary instructions, resources, templates, and links to take effective action in your community after the broadcast. As a host you can choose what actions to take on October 17th. Whether it’s just one or all three, review the resources in this action kit to decide how you’ll out work the “Take Action” portion of the Global Freedom Summit.

4. Stay In The Loop.

Invite those attending your event to subscribe to A21’s newsletter for exciting updates, breaking news, and victories in the fight for freedom around the world: A21.org/Newsletter

Thank you for your support and passion to make a difference, we couldn't do this without you!

 

Ако имате допълнителни въпроси или притеснения, моля, свържете се с нас на info.bg@a21.org.