GI EN GAVE

MENNESKEHANDEL ER MODERNE SLAVERI

Organisert handel med mennesker betegnes som mennskehandel. Menneskehandel er å utnytte barn, kvinner og menn til å utføre arbeid og tjenester ved bruk av tvang, vold, trusler eller ved å utnytte personens sårbare situasjon.

Det er den raskest voksende kriminaliteten i verden. Norge er både et destinasjonsland og et transittland for menneskehandel. Flesteparten av ofrene kommer fra Øst-Europa og Nigeria. A21 Norge har en strategisk beliggenhet for å bidra til å øke bevissthet og dermed redusere etterspørsel som hindrer menneskehandel, samt skaffe økonomiske midler til å bidra til å eliminere roten av problemet i opprinnelsesland rundt om i verden.

Confirmation Message

Det finnes 27 millioner slaver i verden i dag.

Det finnes flere slaver i dag enn noen gang før i historien.

 Hvert 30. sekund blir et nytt menneske offer for det moderne slaveri.

Her er vår strategi:

Confirmation Message

FOREBYGGING


A21 forebygger menneskehandel gjennom bevisstgjøring og opplysende arbeid.

BESKYTTELSE


A21 beskytter ofre for menneskehandel gjennom vårt rehabiliteringsprogram.

STRAFFEFORFØLGELSE

 
A21 sikrer rettferdighet gjennom å straffeforfølge bakmenn.

SAMARBEID

 
A21 samarbeider med andre som kjemper for frihet. Sammen kan vi utgjøre en større forskjell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmation Message

OVERSIKT

Hovedfokus for A21 sitt kontor i Norge er å forebygge menneskehandel gjennom bevisstgjøring.
Gjennom presentasjoner og vårt undervisningsopplegg, øker vi bevisstheten og reduserer etterspørselen av varer og tjenester tilbudt av ofre for menneskehandel. Vi arbeider også for å skaffe økonomiske midler, slik at A21s internasjonale arbeid kan utvikles så det kan fortsette å være strategisk og effektivt.


 

Confirmation Message

FOREBYGGING OG BEVISSTGJØRENDE ARBEID

I Norge ønsker vi å bevisstgjøre den neste generasjonen om menneskehandel, samt inspirere dem til å gjøre en forskjell. Derfor holder vi jevnlig presentasjoner på skoler, høyskoler og universiteter. Vårt undervisningsmateriale utfordrer ikke bare elevene faglig, men oppfordrer dem til å handle på det de har lært. I tillegg tilbyr vi presentasjoner for ulike arrangement, grupper i samfunnet og kirker over hele landet. Klikk her for å sende en forespørsel om presentasjon.

 

FORANDRE VERDEN

Norge har potensiale til å ikke bare påvirke vår nasjon, men å utvide vår innflytelse rundt om i verden. Det er årsaken til at vi har opprettet personlige nettportaler du kan bruke for å øke både bevissthet og samle inn økonomiske midler for å bidra til å stoppe menneskehandel her i Norge, i Europa og i verden. Registrer deg og opprett en egen nettside ved å klikke her.

   

ARRANGEMENT

A21 Norge arrangerer og deltar på arrangementer i Norge for å bevisstgjøre og engasjere andre til å gjøre noe for å stoppe menneskehandel. Vårt team deltar gjerne på arrangement som støttespillere og A-Team arrangerer. Hvis du trenger informasjon eller ønsker en foredragsholder til arrangementet ditt, er du velkommen til å sende inn en forespørsel her. I tillegg til å hjelpe andre på deres arrangement, arrangerer A21 et årlig arrangement; "Walk For Freedom", som sørger for at tusenvis av mennesker over hele verden går sammen for å øke bevisstheten og midler på et internasjonalt nivå. Hvis du ønsker å bli med oss når vi Går For Frihet, kan du klikke her.

   

SAFE

A21 SAFE PROJECT gir fleksibel og skreddersydd støtte til barn og voksne som frivillig ønsker å bli sendt hjem. SAFE tjenesten støtter ofrene gjennom deres reise for å returnere hjem fra avgang til ankomst og veien videre. Vårt mål er å hjelpe ofrene fra en krisetilværelse, til stabilisering og selvstendighet. A21s SAFE prosjekt hjelper den enkelte i henhold til deres behov, for å gi dem best mulig støtte og redusere risikoen for at de blir offer for menneskehandel på nytt.

   

Confirmation Message

GI EN GAVE

Ønsker du å være med å sette slaver i frihet ved å støtte A21s arbeid?

 Klikk her om du ønsker å bli en fast giver.

Klikk her om du ønker å gi en engangsgave.

Vi kunne ikke gjort det vi gjør uten DEG! Gjennom din givertjeneste, er vi i stand til å forandre liv - sammen. Norge har potensiale til å ikke bare påvirke egen nasjon, men å utvide vår inflytelse til rundt om i verden. Vi ønsker å gi deg praktiske verktøy for å gjøre dette mulig.

Vi har laget en personlig nettside du kan bruke for å øke både bevisstheten og samle inn økonomisk støtte for å bidra til å stoppe menneskehandel her i Norge, i Europa og over hele verden. Du kan kanskje ikke fysisk redde ofrene ut av menneskehandel, men du kan samarbeide med oss, og sammen kan vi gjøre en forskjell over hele verden. For å registrere deg for å få en personlig side, klikk her.

Confirmation Message

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Confirmation Message

 

bli involvert 

Confirmation Message


FORESPØRSEL OM FOREDRAGSHOLDER

Vi tilbyr undervisningsopplegg og presentasjoner til skoler, universiteter, bedrifter, kirker og grupper i samfunnet rundt omkring i hele landet. For å invitere A21 som foredragsholder til et arrangement, kontakt oss her.

 
MEDARBEIDER

 
Har du lyst til å bli med som frivillig medarbeider og bruke dine egenskaper og ditt engasjement for å gjøre en forskjell? Vi har mange muligheter til deg som ønsker å være med som medarbeider.

 
A-TEAM

 
  Er du opptatt av å stoppe menneskehandel, men usikker på hvor du skal begynne? Bli en del av eller start ditt eget A-Team i dag! A-Team består av mennesker som er fast bestemt på å sette i gang tiltak for å påvirke sitt nærmiljø samtidig som de er koblet til et internasjonalt fellesskap.  Om du er interessert i å bli med i eller å starte et A-Team i ditt område, kan du klikke her.

 

 
WALK FOR FREEDOM


Hvert år i Oktober arrangerer The A21 Campaign et internasjonalt arrangement; #WalkForFreedom. Walk For Freedom er vår felles innsats for å øke bevisstheten om vår tids slaveri, og ved å stå sammen denne dagen, kan vi både nå ut med informasjon til de som bor i byene våre, og samtidig sørge for at dette får en internasjonal påvirkning. Kontakt oss for å finne ut mer: 
info.no@a21.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjøp nå


NETTBUTIKK

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Confirmation Message

 

LAST NED INFORMASJON 

Klikk her for å laste ned brosjyren vår (PDF)

 

Klikk her for å laste ned bønneguide (PDF)

Confirmation Message

 

   

KONTAKT OSS

е се с на

Postboks 6801
St. Olavs plass
0130 Oslo
Norge


Tlf: +47 4000 2554 epost: info.no@a21.org

Confirmation Message

 

Facebook Instagram Twitter Youtube

© A21 2016 - Terms and Conditions

   

Confirmation Message